Hướng dẫn:

  • Phần đăng ký này chỉ dùng cho máy chủ donate
  • Sau khi đăng ký xong, vui lòng nhập thông tin steamID vào nội dung donate
  • Tài khoản đăng ký máy chủ donate sẽ phải đợi duyệt
  • SteamID: STEAM_0:0:8767896
  • Steam Community ID: 76561197964265196
  • Steam Community name: bob, alfred
  • URL: http://www.steamcommunity.com/profiles/76561197964265196 or http://steamcommunity.com/id/bob